Řešení spotřebitelských sporů Hotel MUSEUM OF BRICK

Informace o případném řešení spotřebitelských sporů Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v souladu s ust. § 14 z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Česká obchodní inspekce, která spotřebitelské spory řeší formou ADR (alternativní způsob řešení sporů). Internetové stránky České obchodní inspekce jsou: http://www.coi.cz.

LeMi CZ s.r.o., Hnězdenská 587/18, 18100 Praha, C 173878 vedená u Městského soudu v Praze